Grondwerk

Wij zijn gespecialiseerd in grondwerk zoals het ontgraven van uw terrein, grondverzet en het leveren van de grond. Allround Employ beschikt over de juiste machines en vakkundig personeel om het complete grondwerk voor uw project te verzorgen. Elk project is anders en samen met u bespreken wij een plan dat aansluit op uw wensen, om het resultaat zo goed mogelijk te realiseren.

Met onze dienst rondom grondverzet en graafwerk, zorgen wij ervoor dat grond op een vakkundige wijze uitgegraven of opgehoogd is. Het is van belang dat dit goed wordt uitgevoerd om op de grond te bouwen en of een tuin aan te leggen. Wij kunnen alle grond, zand en grind leveren en met ondersteuning van een container zorgen wij voor de afvoer van de overtollige grond.